ବିଡ଼ମ୍ବନା:କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ଠ୫ ଗ୍ରାମକୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ:ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ !!

କନ୍ଧମାଳ:କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ଠ୫ ଗ୍ରାମକୁ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ୬୫ଟି, ଚକାପାଦରେ ୪ଠ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ୭ଠ, ଘୁ.ଉଦୟଗିରିରେ

Read more