ତୃଷାର୍ତ୍ତ ** ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖା ମହାପାତ୍ର

ତୃଷାର୍ତ୍ତ
ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମୁଁ
ସାଜିଛି ଓଟ ମରୁଭୂମିର
ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ  ତୃଷ୍ଣା ମୋ
ଖୋଜେ ମୁଁ ବାରବାର ତାର ସନ୍ଧାନ
କାନନେ ମଧୁପ କ୍ରୀଡେ ମଜ୍ଜି
ସାଥୀ ବିନା ବିଳାପେ ସତୀ
ସୃଷ୍ଟି ର ରହସ୍ୟ ନ ପାରେ କଳି
ଆତୁର ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣ
ଲୋଡେ ନିଜର ସହକାମୀ।
ଢେଉରେ ବିହଙ୍ଗ ରଟନ୍ତି ମଜ୍ଜି
ତରଙ୍ଗ ଭସାଇ ନିଏ  କୂଳେ ଲୋଟି
ଆକାଶେ ଭାସେ ବାଦଲ
କାମାତୁର ମୟୂର ସଜାଏ ପୁଚ୍ଛ
ଆକର୍ଷନ୍ତି  ସମସ୍ତେ ରୂପକୁ ସଜାଇ
ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଡହଳ ବିକଳ
ମେଣ୍ଟାଇପାରେନା ମୋର ତୃଷ୍ଣା
ମୁଁ ଯେ ଆଜି ନୀରବ
ଖୋଜେ ମୋ ତୃଷ୍ଣାର ସନ୍ଧାନ
ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମରୀଚିକା ପଛେ
ଜୀବନ ମୋ ଅପସରି  ଯାଏ ।
      ଶ୍ରୀମତୀ ରେଖା ମହାପାତ୍ର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *