ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଙ୍କ ଅନଶନ ପୁଣି ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଖ୍ୟାତ୍ ସମାଜସେବୀ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ପୁଣି ଆଜି ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଠାରୁ ନିଜ ଗାଁ ରାଲେଗଣ ସିଦ୍ଧି ଠାରେ ଅନଶନରେ ବସିବେ।